The New Regional Landfill in Pančevo

Project “The New Regional Landfill in Pančevo”

Memorandum of Understanding for project of the New Regional Sanitary Landfill for the town of Pančevo and the municipality of Opovo was signed on 18th December2013 between Ministry, city of Pančevo, municipality of Opovo and IMG.
This project aims to improve the conditions for waste disposal and to contribute to closure of old unsanitary municipal dumpsite and other illegal dumpsites in Pančevo area. The new landfill will serve a total population of about 138,000. It will be constructed in accordance with the EU and Serbian waste standards and provide improved health and environmental conditions for Pančevo and Opovo.
The project is financed by the town of Pančevo in amount of RSD15.000.000 and funds donated by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) in amount of €439,500.00. It is implemented in cooperation with the Ministry of Energy, Development and Environmental Protection, Provincial Secretariat for Urban Planning, Construction and Environmental Protectionand IMG within the Environmental Infrastructure Support Programme (EISP).
The town of Pančevo already invested in the new sanitary landfill, starting with development of technical documentation in 2000, as well as construction works that lasted from 2004 to 2009. This joint cooperation intends to get the new regional sanitary landfill operating and it will involve overhaul and repairs of damaged equipment and facilities, works on reconstruction of waste water treatment plant, procurement of a compactor, etc.
The reconstruction works are planned to start in June and landfill to be operational by the end of 2014.


Projekat „Nova regionalna deponija u Pančevu“

Memorandum o razumevanju za projekat nove regionalne sanitarne deponije za grad Pančevo i opštinu Opovo je potpisan 18. decembra 2013. godine između ministarstva, grada Pančeva, opštine Opovo i IMG-a.
Projekat ima za cilj da poboljša uslove za odlaganje otpada i doprinese zatvaranju stare nesanitarne opštinske deponije i drugih divljih smetlišta na teritoriji grada Pančeva. Nova deponija će služiti populaciji od ukupno 138.000, a biće izgrađena u skladu sa EU istandardima za otpad u Srbiji i obezbediće poboljšane zdravstvene i uslove životne sredine za Pančevo i Opovo.
Projekat je finansiran od strane grada Pančeva u iznosu od 15.000.000dinara i sredstava donacije Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) u iznosu od 439.500,00 evra. Realizuje se u saradnji sa Ministarstvom energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i IMG okviru programa Podrške infrastrukturnim projektima životne sredine (EISP).
Grad Pančevo je već investirao u novu sanitarnu deponiju, počevši sa izradom tehničke dokumentacije još 2000. godine, zatim radovima na izgradnji koji su trajali od 2004. do 2009. godine. Ova zajednička saradnja namerava da dovede novu regionalnu sanitarnu deponiju na operativni nivo i obuhvatiće servis i popravku oštećene opreme i objekata, radove na rekonstrukciji sistema za tretman otpadne vode, nabavku kompaktora, itd.
Početak radova na rekonstrukciji se planira za jun, a deponija bi trebala da bude operativna do kraja 2014. godine.