Property Tax Reform Programme in Serbia on RTS 1 Morning program

The project "Property Tax Reform" officially begins with the signing of the "Memorandum of Understanding" between the Ministry of Public Administration and Local Self-Government, the Ministry of Finance and the Government of Switzerland. Alexander Grunauer, leader of the project "Tax Property Reform" spoke for the Serbian Broadcasting Corporation, morning program, about the number of municipalities that will be involved, the criteria for their selection and the results of the previous phase of the project involving nine municipalities from eastern Serbia.
The project is implemented by the International Management Group

Projekat „Reforma poreza na imovinu“ zvanično počinje potpisivanjem „Memoranduma o razumevanju“ između Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Minstarstva finansija i vlade Švajcarske. Koliko će tačno lokalnih samouprava biti uključeno, koji su kriterijumi za njihov odabir kao i kakvi su rezultati prethodne faze projekta u koju je bilo uključeno devet opština iz istočne Srbije za Radio televiziju Srbije, jutarnji program, govorio je Aleksander Grunauer, vođa projekta „Reforma poreza na imovinu“.
Projekat sprovodi International Management Group

Predstavnik IMG-a Aleksander Grunauer, vođa projekta „Reforma poreza na imovinu“