Property Tax Reform Programme in Serbia on TV N1

The Ministry of Public Administration and Local Self-Government, the Ministry of Finance, the Standing Conference of Towns and Municipalities and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) invite local governments to apply for support under the Property Tax Reform Programme - support to improvement of property tax and good governance.
The total support amounts to six million Swiss francs, and it will be directed to 40 local governments for the improvement, administration and proper maintenance of property tax records and strengthening the good governance. Support packages to local governments also include providing expert support and expertise in the field of improving the administration of property tax.
"In addition to the opportunity to put databases into proper order, this program encourages cooperation and collaboration of local governments. Those municipalities that are geographically linked and apply jointly will receive higher score. Five of the most successful will split the incentive fund of a total amount of one million Swiss francs, provided by the Government of Switzerland" stated Alexander Grunauer, leader of the "Property Tax Reform" Programme that will implement the aforementioned activities.
All documents required for application and information on eligibility of local governments for application can be found on the website of the Ministry of Public Administration and Local Self-Government, as well as the website of the Standing Conference of Towns and Municipalities.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Stalna konferencija gradova i opština i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) pozivaju lokalne samouprave da se prijave za podršku u okviru Programa reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave.
Ukupna podrška iznosi 6 miliona švajcarskih franaka, a ona će biti usmerena na 40 jedinica lokalne samouprave za unapređenje, administriranja, sređivanje evidencija poreza na imovinu i jačanje funkcije dobre uprave. Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave podrazumevaju i pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu.
„Pored prilike da uvedu red u baze podataka, ovaj program podstiče i udruživanje i saradnju lokalnih samouprava. One opštine koje su geografski povezane, i zajedno se prijave biće dodatno vrednovane. Pet najuspešnijih podeliće nagradni fond sa ukupnim sredstvima od miliona švajcarskih franaka, koji je obezbedila Vlada Švajcarske“, rekao je Aleksander Grunauer, šef projekta „Reforma poreza na imovinu“, koji će ovo i sprovoditi.
Sva dokumenta potrebna za prijavu, kao i koje lokalne samouprave imaju pravo apliciranja mogu se naći na internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Stalne konferencije gradova i opština.

Predstavnik IMG-a Aleksander Grunauer, vođa projekta „Reforma poreza na imovinu“